109.3.. Učitiat dvodimenzionalni niz - matricu 5x5. Izračunati i ispisati sumu svih članova većih od 3.

Opis programa:

Tekstualni algoritam:

 1. dimenzionisati niz
 2. početna vrijednost sume (S := 0)
 3. za i = 1 do 5 radi
  za j = 1 do 5 radi
  upis i,j-tog člana niza
 4. treći red ( i = 3 )
 5. za j = 1 do 5 radi
  dodati i,j-ti član niza staroj sumi (S := S + X[i,j])
 6. ispis izračunate vrijednosti sume

Listing programa:


package prvipaket;
import java.util.Scanner;
public class P10913003 {

	public static void main(String[] args) {
		Scanner input = new Scanner(System.in);

		System.out.print("unesi broj redova i kolona ");

		int r = input.nextInt();
		int k = input.nextInt();
		int niz[][] = new int[r][k];

		System.out.print("unesi clanove ");
		for (int i = 0; i < niz.length; i++) {
			for (int j = 0; j < niz[i].length; j++) {
				System.out.print("X[" +i+ "," +j +"]"+ "-->");
				niz[i][j] = input.nextInt();
			}
		}
		for (int i = 0; i < niz.length; i++) {
			System.out.println();
			for (int j = 0; j < niz[i].length; j++) {
				System.out.print(niz[i][j] + " ");
			}
		}
		System.out.println();
		int s = 0;
		for (int i = 0; i < niz.length; i++) {
			for (int j = 0; j < niz[i].length; j++) 
				if (niz[i][j] > 3)
					s = s + niz[i][j];
		}
		System.out.print("Suma vecih od 3: " + s);
	}
}

Ispis na ekranu:

Index