12.7.6. Napisati program koji će za učitanu vrijednost N i zračunati vrijednost izraza i ispisati:
S = 4! + 8! + 12! + … + (4N)!

Opis rješenja: Za svako i se računa faktorijel a sabira samo za djeljive sa 4 (i MOD 4 = 0) izrazom s = s + p.

Listing programa:

package zadatak;
import java.util.Scanner;
public class P12700060 {
	public static void main(String[] args)	{
	Scanner input = new Scanner (System.in);

		 System.out.print("Ucitati n ");
		 int p=1,s=0,n=input.nextInt();
		 int i=1; 
		 while (i <= 4*n;){
			 p*=i;
			 if (i%4==0) 
		 		s+=p;
				 i++;
		}
		System.out.println(s);
}}

Ispis na ekranu:

Index