23.1.23010010. Učitati 2 cijela broja i izračunati im zbir, razliku, proizvod i količnik.

Opis rješenja:

Listing programa:

//23010010 Učitati 2 cijela broja i izračunati im zbir, razliku, proizvod i količnik.
import java.util.Scanner;
public class Main {
  public static void main(String[] args) {
		Scanner input = new Scanner (System.in);
		int a, b, proizvod, razlika, zbir;        // deklarisanje varjabli
		double kolicnik;                 // deklarisanje varjabli

		System.out.print("Prvi broj:");
		a = input.nextInt();               // 1. broj
		System.out.print("Drugi broj:");
		b = input.nextInt();               // 2. broj

		proizvod = a * b;                // proizvod
		razlika = a - b;                 // razlika
		zbir = a + b;                  // zbir
		System.out.print("Zbir je:" + zbir + "\n");
		System.out.print("Razlika je:" + razlika + "\n");
		System.out.print("Proizvod je:" + proizvod + "\n");
		if (b != 0) {                  // dijeljenje sa 0?
			kolicnik = (double) a / b;          // b je razlicito od 0    
			System.out.print("Količnik je:" + kolicnik); // ispis kolicnika
		} else {
			System.out.print("Nije moguće dijeliti sa 0"); // ispis nemoguce dijeljenje
		}
	}
}

Ispis na ekranu:

Riješeni zadaci    Index