23.1.23010010. Učitati 2 cijela broja i izračunati im zbir, razliku, proizvod i količnik.

Opis rješenja:

Listing programa:


//23010010 Učitati 2 cijela broja i izračunati im zbir, razliku, proizvod i količnik.
package z23010010;
import java.util.Scanner;
public class zadatak {
	public static void main(String[] args) {
		Scanner input = new Scanner (System.in);
		int a, b, proizvod, razlika, zbir;
		double kolicnik;

		System.out.print("Prvi broj:");
		a = input.nextInt();
		System.out.print("Drugi broj:");
		b = input.nextInt();

		proizvod = a * b;
		razlika = a - b;
		zbir = a + b;
		System.out.print("Zbir je:" + zbir + "\n");
		System.out.print("Razlika je:" + razlika + "\n");
		System.out.print("Proizvod je:" + proizvod + "\n");
		if (b != 0) {
			kolicnik = a / b;
			System.out.print("Količnik je:" + kolicnik);
		} else {
			System.out.print("Nije moguće dijeliti sa 0");
		}

	}
}

Ispis na ekranu:

Riješeni zadaci    Index