23.1.23010030. Učitati 2 cijela broja i izračunati im zbir, razliku, proizvod i količnik. Ispisati najmanji od 4 dobijena rezultata bez ponavljanja.

Opis rješenja:

Listing programa:


package zadatak23010030;
//23010030 Učitati 2 cijela broja i izračunati im zbir, razliku, proizvod i količnik.
//Ispisati najmanji od 4 dobijena rezultata bez ponavljanja.
import java.util.Scanner;

public class zadatak {

	public static void main(String[] args) {
		Scanner input = new Scanner (System.in);
		int a, b, proizvod, razlika, zbir;
		double kolicnik;

		System.out.print("Prvi broj:");
		a = input.nextInt();
		System.out.print("Drugi broj:");
		b = input.nextInt();
		proizvod = a * b;
		razlika = a - b;
		zbir = a + b;
		double min;
		min = zbir;
		if (razlika < min)
			min = razlika;
		if (proizvod < min)
			min = proizvod;

		if (b != 0) {
			kolicnik = a / b;
			if (kolicnik < min)
				min = kolicnik;
		} else {
			System.out.print("Nije moguće dijeliti sa 0" + "\n");
		}
		System.out.print("Najmanji je:" + min);
	}
}

Ispis na ekranu:

Riješeni zadaci    Index