23.1.23010040. Učitati 2 cijela broja i izračunati im zbir, razliku, proizvod i količnik. Ispisati najveći po apsolutnoj vrijednosti od 4 dobijena rezultata bez ponavljanja.

Opis rješenja:

Listing programa:


package z23010040;
//23010040 Učitati 2 cijela broja i izračunati im zbir, razliku, proizvod i količnik.
//Ispisati najveći po apsolutnoj vrijednosti od 4 dobijena rezultata bez ponavljanja.
import java.util.Scanner;

public class zadatak {

	public static void main(String[] args) {
		Scanner input = new Scanner (System.in);
		int a, b, proizvod, razlika, zbir;
		double kolicnik;

		System.out.print("Prvi broj:");
		a = input.nextInt();
		System.out.print("Drugi broj:");
		b = input.nextInt();
		proizvod = a * b;
		if (proizvod < 0)
			proizvod = (-1) * proizvod;
		razlika = a - b;
		if (razlika < 0)
			razlika = (-1) * razlika;
		zbir = a + b;
		if (zbir < 0)
			zbir = (-1) * zbir;
		double max = zbir;
		if (razlika > max)
			max = razlika;
		if (proizvod > max)
			max = proizvod;

		if (b != 0) {
			kolicnik = a / b;
			if (kolicnik < 0)
				kolicnik = (-1) * proizvod;
			if (kolicnik > max)
				max = kolicnik;
		} else {
			System.out.print("Nije moguće dijeliti sa 0" + "\n");
		}

		System.out.print("Najveći po apsolutnoj je:" + max);

	}
}

Ispis na ekranu:

Riješeni zadaci    Index