23.1.23010050. Učitati 2 cijela broja i izračunati im zbir, razliku, proizvod i količnik. Ispisati ih na ekran ako su sva 4 rezultata pozitivna.

Opis rješenja:

Listing programa:


package z23010050;
//23010050 Učitati 2 cijela broja i izračunati im zbir, razliku, proizvod i količnik.
//Ispisati ih na ekran ako su sva 4 rezultata pozitivna.
import java.util.Scanner;
public class zadatak {

	public static void main(String[] args) {
		Scanner input = new Scanner (System.in);
		int a, b, proizvod, razlika, zbir;
		double kolicnik;

		System.out.print("Prvi broj:");
		a = input.nextInt();
		System.out.print("Drugi broj:");
		b = input.nextInt();
		proizvod = a * b;
		razlika = a - b;
		zbir = a + b;

		if (b != 0) {
			kolicnik = a / b;
			if (proizvod >= 0 && zbir >= 0 && razlika >= 0 && kolicnik >= 0) {
				System.out.print("Zbir je:" + zbir + "\n");
				System.out.print("Razlika je:" + razlika + "\n");
				System.out.print("Proizvod je:" + proizvod + "\n");
				System.out.print("Količnik je:" + kolicnik);

			}
		} else {
			System.out.print("Nije moguće dijeliti sa 0" + "\n");
		}

	}
}

Ispis na ekranu:

Riješeni zadaci    Index