23.1.23010010. Učitati koordinate 3 tačke u ravni: x1,y1; x2, y2; x3,y3. Te 3 tačke predstavljaju tjemena trougla u ravni. Izračunati i Ispisati obim i površinu tog trougla. Za površinu koristiti Heronovu formulu.

Opis rješenja:

Listing programa:


/* 23010110 Učitati koordinate 3 tačke u ravni: x1,y1; x2, y2; x3,y3. Te 3 tačke predstavljaju tjemena trougla u ravni. Izračunati i štampati obim i površinu tog trougla. Za površinu koristiti Heronovu formulu.*/
import java.util.Scanner;

public class zadatak{

  public static void main(String[] args)  {
    Scanner input = new Scanner (System.in);
    double a,b,c,x1,x2,x3,y1,y2,y3,obim,s,povrsina;
    System.out.print(" Treba da uneseš vrijednosti koordinata 3 tačke." +" \n");
    System.out.print(" Unesi vrijednost x1:");
    x1 = input.nextDouble();
    System.out.print(" Unesi vrijednost y1:");
    y1 = input.nextDouble();

    System.out.print(" Unesi vrijednost x2:");
    x2 = input.nextDouble();
    System.out.print(" Unesi vrijednost y2:");
    y2 = input.nextDouble();

    System.out.print(" Unesi vrijednost x3:");
    x3 = input.nextDouble();
    System.out.print(" Unesi vrijednost y3:");
    y3 = input.nextDouble();

    a=Math.sqrt((x2-x1)*(x2-x1)+ (y2-y1)*(y2-y1));
    b=Math.sqrt((x3-x2)*(x3-x2)+ (y3-y2)*(y3-y2));
    c=Math.sqrt((x3-x1)*(x3-x1)+ (y3-y1)*(y3-y1));
    obim=a+b+c;
    s=obim/2;
    povrsina=Math.sqrt(s*(s-a)*(s-b)*(s-c));

    System.out.print(" Obim = " +obim+" \n");
    System.out.print(" Površina = " +povrsina+" \n");
  }
}

Ispis na ekranu:

Riješeni zadaci    Index