23.1.23010150. Učitati trocifreni cijeli broj. Ispremještati mu cifre tako da se dobije najveći mogući broj sastavljen od te tri cifre. Npr. 476 ==> 764.

Opis rješenja:

Listing programa:


/* 23010150 Učitati trocifreni cijeli broj. Ispremještati mu cifre tako da se dobije
  najveći mogući broj sastavljen od te tri cifre. Npr. 476 ==> 764 */
import java.util.Scanner;
public class zadatak {

	public static void main(String[] args) {
		Scanner input = new Scanner(System.in);
		int broj, j, d, s, rezultat;

		System.out.print("Unesi trocifren broj:");
		broj = input.nextInt();
		while (broj < 100 || broj > 999) {
			System.out.print("Broj nije trocifren! Unesi trocifren broj:");
			broj = input.nextInt();
		}
		j = broj % 10;
		d = (broj / 10);
		d = d % 10;
		s = broj / 100;

		if (j > d) {
			int t = j;
			j = d;
			d = t;
		}
		if (j > s) {
			int t = j;
			j = s;
			s = t;
		}
		if (d > s) {
			int t = d;
			d = s;
			s = t;
		}

		rezultat = s * 100 + d * 10 + j;
		System.out.print("Rezultat: " + rezultat);
	}
}

Ispis na ekranu:

Riješeni zadaci    Index