abc Java - MEMORY - Pripremni test

Pitanje broj: 1

Izabrati program za površinu kruga:
Program 1

Program 2

Program 3

Program 4