abc Java - MEMORY - Test 1. dio

Redni broj testa: 1

Izabrati program za veliku dijagonalu kocke:
Program 1

Program 2

Program 3

Program 4