WindowsXP abc - test - do 1. poglavlja

Pitanje broj: 1

Da li ima razlike između operativnog sistema i aplikacije
da
ne
nije bitna razlika