WindowsXP abc - test - do 2. poglavlja

Pitanje broj: 1

DRAG AND DROP se izvodi
opicijam menija
tastaturom
iz TOOLBAR-a
miĊĦem