WindowsXP abc - test - do 2. poglavlja

Pitanje broj: 1

Aktivni prozor je
prvi do korisnika
najveńći
prvi do DESKTOP-a
gornji lijevi
prvi do linije alata /TASK BAR/