WindowsXP abc - test - do 2. poglavlja

Pitanje broj: 1

Korisnik određuje da li će linija poslova /TASKBAR/ stalno biti prisutna ili ne:
zavisno od računara
da
ne