WindowsXP abc - test - do 2. poglavlja

Pitanje broj: 1

Kako nazivamo premjeĊĦtanje objekta na Desktop-u
COPY
CLICK
DOUBLE CLICK
DRAG AND DROP