WindowsXP abc - test - do 3. poglavlja

Pitanje broj: 1

Klik /CLICK/ pripada uz __________ tipku miša
obe
primarnu
sekundarnu