WindowsXP abc - test - do 3. poglavlja

Pitanje broj: 1

Korisnik određuje veličinu TASKBAR-a
zavisno od računara
ne
svaka aplikacija prikazuje drugaćije
da