WindowsXP abc - test - do 3. poglavlja

Pitanje broj: 1

Na slici je
Linija statusa /STATUS BAR/
Skrol-traka /SCROLL BARS/
Linija menija /MENU BAR/
Linija alata /TOOLBAR/