WindowsXP abc - test - do 3. poglavlja

Pitanje broj: 1

Element WINDOWS-a nije
lista
prozor
meni
ikona
dijalog prozor