WindowsXP abc - test - do 3. poglavlja

Pitanje broj: 1

Desna tipka miša se koristi za
prikazuje SHORTCUT MENU
Briše fajlove
ništa od pobrojanog
otvara aplikacije
sve pobrojano