WindowsXP abc - test - do 3. poglavlja

Pitanje broj: 1

DRAG AND DROP se izvodi
miĊĦem
iz TOOLBAR-a
opicijam menija
tastaturom