WindowsXP abc - test - do 3. poglavlja

Pitanje broj: 1

Windows je
Korisnički softver
Sistemski softver
CD softver
Hardver i softver
Aplikativni softver