WindowsXP abc - test - do 3. poglavlja

Pitanje broj: 1

TASK MANAGER dijalog prozor sadrži status otvorenih aplikacija
da
zavisno od tipa računara
ne
ponekad