WindowsXP abc - test - do 3. poglavlja

Pitanje broj: 1

Neaktivni prozor je
u pozadini
najmanji
prvi do linije alata /TASK BAR/
donji lijevi