WindowsXP abc - test - do 3. poglavlja

Pitanje broj: 1

Na slici je oznańćen
Skrol-traka /SCROLL BARS/
Linija alata /TOOLBAR/
Linija menija /MENU BAR/
Ugao prozora /WINDOW CORNER/