WindowsXP abc - test - do 4. poglavlja

Pitanje broj: 1

Minimiziranje otvorenog prozora je
zatvranje aplikacija
smanje prozora u dugme aplikacije
snimanje dokument
ništa od pobrojanog