WindowsXP abc - test - do 4. poglavlja

Pitanje broj: 1

Operativni sistem se nalazi na
modemu
hard disku
tastaturi
monitoru