WindowsXP abc - test - do 4. poglavlja

Pitanje broj: 1

Klikom na dugme apllikacije u liniji poslova /TASKBAR/ prozor te aplikacije se
mijenja polo┼żaj prozora
aktivira prozor aplikacije
aktivira/minimizira
deaktivira prozor aplikacije