WindowsXP abc - test - do 4. poglavlja

Pitanje broj: 1

Šta nije dio prozora
ćelija /CELL/
Linija alata /TOOLBAR/
linija menija /MENU BAR/
naslovna linija /TITLE BAR/