WindowsXP abc - test - do 5. poglavlja

Pitanje broj: 1

Prozor se može minimizirati iz CONTROL menija
da
zavisi od računara
ne