WindowsXP abc - test - do 5. poglavlja

Pitanje broj: 1

FILE, EDIT, VIEW, HELP su zajedno u kom dijela prozora
linija poslova
linija statusa
linija menija
linija pregleda