WindowsXP abc - test - do 5. poglavlja

Pitanje broj: 1

Radna površina je naziv za
MY COMPUTER
DESKTOP
START dugme
HARD DISK