WindowsXP abc - test - do 5. poglavlja

Pitanje broj: 1

Na slici je
Skrol-traka /SCROLL BARS/
Linija menija /MENU BAR/
Linija statusa /STATUS BAR/
Linija alata /TOOLBAR/