WindowsXP abc - test - do 5. poglavlja

Pitanje broj: 1

Ko od pobrojanih nije meni
HELP
VIEW
SAVE
EDIT