WindowsXP abc - test - do 5. poglavlja

Pitanje broj: 1

Na slici je
Dugme CLOSE /CLOSE BUTTON/
Dugme MINIMIZE /MINIMIZE BUTTON/
Dugme MAXIMIZE /MAXIMIZE BUTTON/
Dugme RESTORE /RESTORE BUTTON/