WindowsXP abc - test - do 5. poglavlja

Pitanje broj: 1

Koje od pobrojanih dugmadi nije dugme promjene veličine prozora /SIZING BUTTON/
dume CONTROL
dugme MAXIMIZE
dugme RESTORE
dugme MINIMIZE