WindowsXP abc - test - do 6. poglavlja

Pitanje broj: 1

Klikom na Start dugme na ekranu se pojavljuje
Start meni /START MENU/
CONTROL PANEL
WINDOWS EXPLORER
Starta se WINDOWS