WindowsXP abc - test - do 6. poglavlja

Pitanje broj: 1

TASK MANAGER dijalog prozor sadrži status otvorenih aplikacija
ponekad
zavisno od tipa računara
da
ne