WindowsXP abc - test - do 6. poglavlja

Pitanje broj: 1

Jedna grupa opcija može da sadrži ______ znakova sa slike
dva
sve
jedan
tri