WindowsXP abc - test - do 6. poglavlja

Pitanje broj: 1

Na slici je oznańćen
Ugao prozora /WINDOW CORNER/
Linija alata /TOOLBAR/
Linija menija /MENU BAR/
Skrol-traka /SCROLL BARS/