WindowsXP abc - test - do 6. poglavlja

Pitanje broj: 1

Klikom na dugme apllikacije u liniji poslova /TASKBAR/ prozor te aplikacije se
deaktivira prozor aplikacije
aktivira prozor aplikacije
mijenja polo┼żaj prozora
aktivira/minimizira