WindowsXP abc - test - do 6. poglavlja

Pitanje broj: 1

Poruka o trenutnom položaju kursora i pokazivača miša se nalazi u
linija pregleda
linija menija
linija poslova
linija statusa