WindowsXP abc - test - do 6. poglavlja

Pitanje broj: 1

Dugme prozora aktivne aplikacije je
uvijek prvo s lijeva
uvijek prvo s desna
druge boje
plavo