WindowsXP abc - test - do 7. poglavlja

Pitanje broj: 1

Na slici je
Dugme RESTORE /RESTORE BUTTON/
Dugme MAXIMIZE /MAXIMIZE BUTTON/
Dugme MINIMIZE /MINIMIZE BUTTON/
Dugme CONTROL menija /CONTROL MENU BUTTON/