WindowsXP abc - test - do 7. poglavlja

Pitanje broj: 1

Izbor parametara za pojedine dijelove rańćunara se koristi
DISPLAY PROPERTIES
WINDOWS EXPLORER
MY COMPUTER
CONTROL PANEL