WindowsXP abc - test - do 7. poglavlja

Pitanje broj: 1

Šta nije dio prozora
naslovna linija /TITLE BAR/
linija menija /MENU BAR/
Linija alata /TOOLBAR/
ćelija /CELL/