WindowsXP abc - test - do 7. poglavlja

Pitanje broj: 1

Na rednom broju ___ je komandno dugme /COMMAND BUTTON/
1
2
3
4