WindowsXP abc - test - do 7. poglavlja

Pitanje broj: 1

Izbor parametara za pojedine dijelove rańćunara se koristi
WINDOWS EXPLORER
CONTROL PANEL
MY COMPUTER
DISPLAY PROPERTIES