WindowsXP abc - test - do 8. poglavlja

Pitanje broj: 1

Ako dijalog prozor ima dvije grupe po 3 RADIO OPTION dugmeta, možete izabrati
po dva
koliko hoćete
po jedno iz grupe
sve