WindowsXP abc - test - do 8. poglavlja

Pitanje broj: 1

Prozor aplikacije se zatvara:
desni klik na START dugme
klikom izvan prozora
otvoriti CONTROL meni i izabrati opciju CLOSE
klikom na dugme MINIMIZE