WindowsXP abc - test - do 8. poglavlja

Pitanje broj: 1

Šta kliknuti da počne proces TURN OFF
TASKBAR
CONTROL PANEL
MY COMPUTER
START dugme