WindowsXP abc - test - do 99. poglavlja

Pitanje broj: 1

Klikom uz držanje tipke CTRL na tastaturi
oni se startaju
se označavju objekti u nizu
oni su kopirani u privremenu memoriju /CLIPBOARD/
se označavju objekti po izboru