WindowsXP abc - test - do 99. poglavlja

Pitanje broj: 1

Klikom na ikonu aplikacije u naslovnoj liniji prozora se otvara
otvara se CONTROL meni prozora aplikacije.
otvara se CONTROL meni prozora dokumenta.
zatvara se prozora dokumenta.
zatvara se prozora aplikacije.