WindowsXP abc - test - do 99. poglavlja

Pitanje broj: 1

Da li dijalog prozoru ima CLOSE dugme
da
zavisi od rańćunara
ponekad
ne