WindowsXP abc - test - do 99. poglavlja

Pitanje broj: 1

Jedna grupa opcija može da sadrži ______ znakova sa slike
tri
sve
jedan
dva