WindowsXP abc - test - do 99. poglavlja

Pitanje broj: 1

Korisnik može da zatvori aplikciju iz TASK MANAGER dijalog prozora
zavisno od tipa računara
ne
da
ponekad