WindowsXP abc - test - do 99. poglavlja

Pitanje broj: 1

Da vidite foldere na hard disku šta nije pravi put
CONTROL PANEL
MY COMPUTER
ništa od pobrojanog
WINDOWS EXPLORER