WindowsXP abc - Test sa slikama - 1. poglavlje

Pitanje broj: 1

TASK BAR prikazuje
sve programe koji su trenutno otvoreni
samo program koje ste otvorili zadnja 2 puta
sve pobrojano
instalirane programe
Ni jedno od pobrojanih