WindowsXP abc - Test sa slikama - 1. poglavlje

Pitanje broj: 1

Korisnik određuje da li će linija poslova /TASKBAR/ stalno biti prisutna ili ne:
ne
da
zavisno od računara