WindowsXP abc - Test sa slikama - 1. poglavlje

Pitanje broj: 1

RIGHT DRAG AND DROP pripada uz __________ tipku miša
primarnu
sekundarnu
obe