WindowsXP abc - Test sa slikama - 1. poglavlje

Pitanje broj: 1

Zatvaranje aplikacije koja "zaledi" se izvodi sa
CONTROL PANEL-om
WINDOWS EXPLORER-om
MY COMPUTER-om
TASK MANAGER-om