WindowsXP abc - Test sa slikama - 1. poglavlje

Pitanje broj: 1

Šta kliknuti da počne proces TURN OFF
MY COMPUTER
CONTROL PANEL
START dugme
TASKBAR