WindowsXP abc - Test sa slikama - 1. poglavlje

Pitanje broj: 1

Kako nazivamo premjeĊĦtanje objekta na Desktop-u
DRAG AND DROP
DOUBLE CLICK
CLICK
COPY