WindowsXP abc - Test sa slikama - 1. poglavlje

Pitanje broj: 1

Korisnik određuje veličinu TASKBAR-a
zavisno od računara
da
svaka aplikacija prikazuje drugaćije
ne