WindowsXP abc - Test sa slikama - 1. poglavlje

Pitanje broj: 1

Svaki otvoreni program je predstavljen:
dijalog prozorom
dugmetom u listi poslova
prozorom
prozorom i dugmetom u listi poslova