WindowsXP abc - Test sa slikama - 1. poglavlje

Pitanje broj: 1

Desna tipka miša se koristi za
Briše fajlove
ništa od pobrojanog
otvara aplikacije
sve pobrojano
prikazuje SHORTCUT MENU