WindowsXP abc - Test sa slikama - 2. poglavlje

Pitanje broj: 1

Kako nazivamo premjeĊĦtanje objekta na Desktop-u
DOUBLE CLICK
COPY
DRAG AND DROP
CLICK