WindowsXP abc - Test sa slikama - 2. poglavlje

Pitanje broj: 1

Svaki otvoreni program je predstavljen:
prozorom
dugmetom u listi poslova
prozorom i dugmetom u listi poslova
dijalog prozorom