WindowsXP abc - Test sa slikama - 2. poglavlje

Pitanje broj: 1

Kartica /TAB/ APPLICATION u TASK MANAGER dijalog prozoru sadrži spisak otvorenih aplikacija
ne
da
ponekad
zavisno od tipa računara