WindowsXP abc - Test sa slikama - 2. poglavlje

Pitanje broj: 1

CTRL+DRAG AND DROP je povezano sa _____ tipkom miša
obe
primarnom
sekundarnom