WindowsXP abc - Test sa slikama - 2. poglavlje

Pitanje broj: 1

Aktivni prozor je
prvi do linije alata /TASK BAR/
najveńći
gornji lijevi
prvi do DESKTOP-a
prvi do korisnika