WindowsXP abc - Test sa slikama - 2. poglavlje

Pitanje broj: 1

Prozor postaje aktivan klikom na
aktivan prozor
MY COMPUTER ikonu
DESKTOP
neaktivan prozor