WindowsXP abc - Test sa slikama - 3. poglavlje

Pitanje broj: 1

Poruka o trenutnom položaju kursora i pokazivača miša se nalazi u
linija menija
linija poslova
linija pregleda
linija statusa