WindowsXP abc - Test sa slikama - 3. poglavlje

Pitanje broj: 1

Na slici je
Dugme RESTORE /RESTORE BUTTON/
Dugme MAXIMIZE /MAXIMIZE BUTTON/
Dugme CLOSE /CLOSE BUTTON/
Dugme MINIMIZE /MINIMIZE BUTTON/