WindowsXP abc - Test sa slikama - 3. poglavlje

Pitanje broj: 1

Na slici je oznańćen
Skrol-traka /SCROLL BARS/
Linija menija /MENU BAR/
Linija alata /TOOLBAR/
Ugao prozora /WINDOW CORNER/