WindowsXP abc - Test sa slikama - 3. poglavlje

Pitanje broj: 1

Prozor se ne može zatvoriti:
desni klik na naslovnu liniju prozora i izabrati opciju
FILE meni, EXIT opcija
desnim mišem kliknuti na dugme u TASK listi iz prečice izabrati CLOSE opciju.
klikom izvan prozora