WindowsXP abc - Test sa slikama - 3. poglavlje

Pitanje broj: 1

Dugme koje obezbjeđuje proširenje prozora na cijeli ekrana
MINIMIZE
Ni jedno od pobrojanih
RESTORE
MAXIMIZE
CLOSE