WindowsXP abc - Test sa slikama - 3. poglavlje

Pitanje broj: 1

Minimiziranje otvorenog prozora je
snimanje dokument
zatvranje aplikacija
ništa od pobrojanog
smanje prozora u dugme aplikacije