WindowsXP abc - Test sa slikama - 3. poglavlje

Pitanje broj: 1

Na slici je
Skrol-traka /SCROLL BARS/
Linija statusa /STATUS BAR/
Linija alata /TOOLBAR/
Linija menija /MENU BAR/