WindowsXP abc - Test sa slikama - 3. poglavlje

Pitanje broj: 1

Povratak na prethodnu veličinu prozora /RESTORE/ se neizvodi
dugme RESTORE
CONTROL PANEL, opcija RESTORE
CONTROL meni, opcija RESTORE
meni prečice dugmeta aplikacije, opcija RESTORE