WindowsXP abc - Test sa slikama - 3. poglavlje

Pitanje broj: 1

Minimiziranje otvorenog prozora je
ništa od pobrojanog
zatvranje aplikacija
smanje prozora u dugme aplikacije
snimanje dokument