WindowsXP abc - Test sa slikama - 3. poglavlje

Pitanje broj: 1

Koje od pobrojanih dugmadi nije dugme promjene veličine prozora /SIZING BUTTON/
dugme MAXIMIZE
dugme MINIMIZE
dume CONTROL
dugme RESTORE