WindowsXP abc - Test sa slikama - 4. poglavlje

Pitanje broj: 1

Šta ikona prečice ne predstavlja
fajl
uredjaj
FOLDER
mikroprocesor