WindowsXP abc - Test sa slikama - 4. poglavlje

Pitanje broj: 1

Ikone koje vidite na DESKTOP-u predstavljaju
samo podatke
samo nazive
program i podatke
ništa od pobrojanog