WindowsXP abc - Test sa slikama - 4. poglavlje

Pitanje broj: 1

Koliko SHORTCUT ikona možete instalirati na DESKTOP-u
ni jedan
10
po želji
do 20
5