WindowsXP abc - Test sa slikama - 4. poglavlje

Pitanje broj: 1

Kako se zovu male sličice koje predstavljaju objekte koji se vide na DESKTOP-u
ICONS
DIALOG BOX
FILE MENU
LIST