WindowsXP abc - Test sa slikama - 4. poglavlje

Pitanje broj: 1

Ikone aplikacije se nalaze u START meniju
zavisi od rańćunara
da
ponekad
ne