WindowsXP abc - Test sa slikama - 4. poglavlje

Pitanje broj: 1

Šta ikona prečice ne predstavlja
FOLDER
fajl
mikroprocesor
uredjaj