WindowsXP abc - Test sa slikama - 4. poglavlje

Pitanje broj: 1

Gdje se premješta ikona kad je obrišemo
FILES
FOLDERS
RECYCLE BIN
Ništa od pobrojanog