WindowsXP abc - Test sa slikama - 5. poglavlje

Pitanje broj: 1

Kako se zovu male sličice koje predstavljaju objekte koji se vide na DESKTOP-u
DIALOG BOX
LIST
ICONS
FILE MENU