WindowsXP abc - Test sa slikama - 5. poglavlje

Pitanje broj: 1

Koliko SHORTCUT ikona možete instalirati na DESKTOP-u
10
po želji
5
ni jedan
do 20