WindowsXP abc - Test sa slikama - 5. poglavlje

Pitanje broj: 1

Ikone aplikacije se nalaze u START meniju
da
zavisi od rańćunara
ne
ponekad