WindowsXP abc - Test sa slikama - 5. poglavlje

Pitanje broj: 1

Šta ikona ne predstavlja
uređaje
memorijski prostor
foldere
fajlove