WindowsXP abc - Test sa slikama - 5. poglavlje

Pitanje broj: 1

Ikona dokumenta se sastoji od
papira i slike aplikacije
povečalo na žutoj ikoni
papira
povečalo i dokumnet