WindowsXP abc - Test sa slikama - 5. poglavlje

Pitanje broj: 1

Koliko SHORTCUT ikona možete instalirati na DESKTOP-u
po želji
ni jedan
5
10
do 20