WindowsXP abc - Test sa slikama - 5. poglavlje

Pitanje broj: 1

Ikona printera
zavisi od rańćunara
ponekad
postoji
ne postoji