title>WindowsXP abc - Test sa slikama - 6. poglavlje

WindowsXP abc - Test sa slikama - 6. poglavlje

Pitanje broj: 1

Na rednom broju ___ je skrol-traka /SCROLL BARS/
1
3
2
4