title>WindowsXP abc - Test sa slikama - 6. poglavlje

WindowsXP abc - Test sa slikama - 6. poglavlje

Pitanje broj: 1

Na rednom broju ___ je padaju─ça lista /DROP DOWN LIST/
3
4
2
1