title>WindowsXP abc - Test sa slikama - 6. poglavlje

WindowsXP abc - Test sa slikama - 6. poglavlje

Pitanje broj: 1

Ima li razlike izmedju prozora i dijalog prozora
ne
zavisi od rańćunara
da