title>WindowsXP abc - Test sa slikama - 6. poglavlje

WindowsXP abc - Test sa slikama - 6. poglavlje

Pitanje broj: 1

Da li se u dijalog prozoru prikazuje dokument
da
zavisi od rańćunara
ponekad
ne