title>WindowsXP abc - Test sa slikama - 6. poglavlje

WindowsXP abc - Test sa slikama - 6. poglavlje

Pitanje broj: 1

Na slici je
lista /LIST/
komandno dugme /COMMAND BUTTON/
dugme stranice dijalog prozora - TAB
skrol-traka /SCROLL BARS/