title>WindowsXP abc - Test sa slikama - 6. poglavlje

WindowsXP abc - Test sa slikama - 6. poglavlje

Pitanje broj: 1

Da li dijalog prozoru ima dugme potvrde izbora
ponekad
zavisi od rańćunara
da
ne