title>WindowsXP abc - Test sa slikama - 6. poglavlje

WindowsXP abc - Test sa slikama - 6. poglavlje

Pitanje broj: 1

Na slici je
polje za unos broja /NUMERIC BOX ili NUMERIC FIELD/
padajuća lista /DROP DOWN LIST/
dugme za izbor opcije /OPTION BUTTON ili RADIO BUTTON/
prekidač /CHECK BOX/