title>WindowsXP abc - Test sa slikama - 6. poglavlje

WindowsXP abc - Test sa slikama - 6. poglavlje

Pitanje broj: 1

Vrijednosti u polju za unos broja /NUMERIC BOX ili NUMERIC FIELD/ mogu biti:
cjelobrojne /INTEGER/, decimalne ili datumi; zavisno od situacije
cjelobrojne /INTEGER/
datuma
decimalne