title>WindowsXP abc - Test sa slikama - 6. poglavlje

WindowsXP abc - Test sa slikama - 6. poglavlje

Pitanje broj: 1

Da li dijalog prozoru ima CLOSE dugme
da
ne
zavisi od rańćunara
ponekad