WindowsXP abc - Test sa slikama - 7. poglavlje

Pitanje broj: 1

CONTROL PANEL služi za podešavanje:
redoslijeda zaglavlja-naslova menija
dodavanja/uklanjanja softvera
opcija menija
skrol trake