WindowsXP abc - Test sa slikama - 7. poglavlje

Pitanje broj: 1

CONTROL PANEL služi za podešavanje:
skrol trake
sadržaja linije alata
izbor grupa ocpija menija
miša