WindowsXP abc - Test sa slikama - 7. poglavlje

Pitanje broj: 1

Izbor podešenosti miša za ljevake i dešnjake bira korisnik /PRIMARY AND SECUNDARY BUTTONS/
nema te mogućnosti
slućajno
ne
da