WindowsXP abc - Test sa slikama - 7. poglavlje

Pitanje broj: 1

CONTROL PANEL služi za podešavanje:
skrol trake
izbor grupa ocpija menija
sadržaja linije alata
radne sredine DISPLAY-a