WindowsXP abc - Test sa slikama - 7. poglavlje

Pitanje broj: 1

Izbor izgleda pokazivača miša ne može da mijenja korisnik
da
ne
zavisi od računara