WindowsXP abc - Test sa slikama - 7. poglavlje

Pitanje broj: 1

CONTROL PANEL služi za podešavanje:
sadržaja linije alata
fontova
opcija menija
skrol trake