WindowsXP abc - Test sa slikama - 7. poglavlje

Pitanje broj: 1

Izbor sekundarne tipke miša se izvodi uz parametre:
dodavanja hardvera
tastature
miša
radne sredine DISPLAY-a