WindowsXP abc - Test sa slikama - 7. poglavlje

Pitanje broj: 1

Opcija CONTROL PANEL iz START menija:
lista 15 zadnje korištenih dokumenata
spisak program koje možemo startati
korisnik kreira meni koji može sadržavati: programe, dokumente, foldere
podešavanje komponenati sistema WINDOWS-a