WindowsXP abc - Test sa slikama - 7. poglavlje

Pitanje broj: 1

Dijalog prozor DISPLAY sadrži TAB-ove
tastatura /KEYBOARD/
okvir /BORDERS/
pokazivači /POINTERS/
boje dijelova ekrana /APPEARANCE /