WindowsXP abc - Test sa slikama - 7. poglavlje

Pitanje broj: 1

Dijalog prozor DISPLAY sadrži TAB-ove
uzorci /PATERNS/
okvir /BORDERS/
tastatura /KEYBOARD/
čuvara ekrana /SCREEN SAVER /