WindowsXP abc - Test sa slikama - 7. poglavlje

Pitanje broj: 1

CONTROL PANEL služi za podešavanje:
sadržaja linije alata
opcija menija
redoslijeda zaglavlja-naslova menija
datuma i vremena