WindowsXP abc - Test sa slikama - 8. poglavlje

Pitanje broj: 1

Za rad sa fajlovima i folderima koristićete
CONTROL PANEL
CALCULATOR
NOTEPAD
WINDOWS EXPLORER