WindowsXP abc - Test sa slikama - 8. poglavlje

Pitanje broj: 1

Klikom uz držanje tipke CTRL na tastaturi
se označavju objekti po izboru
oni su kopirani u privremenu memoriju /CLIPBOARD/
se označavju objekti u nizu
oni se startaju