WindowsXP abc - Test sa slikama - 8. poglavlje

Pitanje broj: 1

Za označavanje više fajlova i foldera koriste se tipke tastature
CTRL
sve pobrojano
SHIFT
ništa od pobrojanog