WindowsXP abc - Test sa slikama - 8. poglavlje

Pitanje broj: 1

Prevlačenjem pokazivača miša preko fajlova
oni su selektovani
oni su kopirani u privremenu memoriju /CLIPBOARD/
oni su obrisani
oni se startaju