WindowsXP abc - Test sa slikama - 8. poglavlje

Pitanje broj: 1

Korisnik može fajlu mijenjati ime /RENAME/
zavisi od računara
da
nikada
ne