WindowsXP abc - Test sa slikama - 8. poglavlje

Pitanje broj: 1

Start dugme ima meni prečice /SHORTCUT MENU/
da
zavisno od računara
ne