WindowsXP abc - Test sa slikama - 8. poglavlje

Pitanje broj: 1

Da vidite foldere na hard disku šta nije pravi put
CONTROL PANEL
WINDOWS EXPLORER
MY COMPUTER
ništa od pobrojanog