WindowsXP abc - Test sa slikama - 8. poglavlje

Pitanje broj: 1

Koji od pobrojanih nije način promjene imena fajla /RENAME/
dvostruki klik na ime fajla u WINDOWS EXPLORER-u
opcijom menija prečice imena fajla /SHORTCUT MENU/
RENAME opcija iz EDIT menija WINDOWS EXPLORER-a
RENAME opcija iz FILE menija WINDOWS EXPLORER-a