WindowsXP abc

Pitanje broj: 1

Brisanjem fajlova iz foldera oni se
premještaju u RECYCLE BIN
premještaju u folder MY DOCUMENTS
trajno brišu sa hard diska
premještaju na DESKTOP