WindowsXP abc

Pitanje broj: 1

Objekti na Desktop-u se ________ premjeĊĦtati.
rijetko mogu
ne mogu
ponekad mogu
mogu