WindowsXP abc

Pitanje broj: 1

BACKUP predstavlja
Isključenje računara
Povratak sadržaja sa Interneta
Kreiranje rezervne kopije
Opcija CONTROL PANEL-a