WindowsXP abc

Pitanje broj: 1

Pritiskom na tipku ΓΏ
Otvara se WINDOWS EXPLORER
Otvara se START meni
Otvara se HELP
Starta se WINDOWS
Otvara se SEARCH