CONTROL PANEL - podešavanje parametara okruženja
Regije i jezici /REGIONAL AND LANGUAGE OPTIONS/

Dodavanje jezičkih specifičnosti ćirilice.
 
Postupak izbora parametara regija i jezici /REGIONAL AND LANGUAGE OPTIONS/:
 1. START dugme.
 2. SETTINGS opcija.
 3. CONTROL PANEL opcija.
 4. CONTROL PANEL prozor. (animacija prethodnih aktivnosti ...).
 5. REGIONAL AND LANGUAGE OPTIONS ikona klik.
 6. Otvara se REGIONAL AND LANGUAGE OPTIONS prozor.
 7. LANGUAGES stranica /TAB/. (animacija prethodnih aktivnosti ...).
 8. DEATILS dugme.
 9. ADD dugme.
 10. Izbor jezika.
 11. OK dugme.
 12. OK dugme.
 13. Kraj.

CONTROL PANEL     Index