PAINT
Ispuni bojom - /FILL WITH COLOR/
primjer 1

Kao i ostali grafički programi i PAINT ima alat za popunu /FILL WITH COLOR/ ispuni bojom.
 
Postupak ispuni bojom /FILL WITH COLOR/:
  1. Startati - otvoriti PAINT (otvaranje animacija ...).
  2. Izabrati dugme ispuni bojom /FILL WITH COLOR/.
  3. Postaviti pokazivač na željeno mjesto.
  4. Klik primarne tipke miša.
  5. Dugmad za izbor osnvne boje i boje pozadine .
    Dugme je za osnovnu boju /FOREGROUND/, bira se primarnom tipkom miš.
    Dugme je za boju pozadine /BACKGROUND/, bira se sekundarnom tipkom miš.
  6. Kraj.

PAINT    Index