PAINT
Ispuni bojom - /FILL WITH COLOR/
primjer 4

Primjerom je predstavljeno korištenje /FILL WITH COLOR/ ispuni bojom za obe boje. Primarnom tipkom miša crta se osnovna boja /FOREGROUND/ a sekundarnom tipkom miša boja unutrašnjosti BACKGROUND.

Z a d a t a k: Napraviti dokument kao na slici 1. pa na slici 2.

     
Slika 1. Dokument                                     Slika 2. Dokument

 

Postupak ispuni bojom /FILL WITH COLOR/:
  1. Startati - otvoriti PAINT (otvaranje animacija ...).
  2. Izabrati dugme ispuni bojom /FILL WITH COLOR/.
  3. Postaviti pokazivač na željeno mjesto.
  4. Klik primarne tipke miša.
  5. Dugmad za izbor osnvne boje i boje pozadine .
    Dugme je za osnovnu boju /FOREGROUND/, bira se primarnom tipkom miš.
    Dugme je za boju pozadine /BACKGROUND/, bira se sekundarnom tipkom miš.
  6. Kraj.

PAINT    Index