WINDOWS EXPLORER CREATE 3  FOLDERS
Kreiranje foldera i 3 podfoldera

Postupak kreiranja nekoliko foldera prema slici:

Prvo treba kreirati folder (test) koji je najbiži ROOT-u
Zatim podfoldere (test1) pa ostale redom.


 
Postupak kreiranja nekoliko foldera prema slici:
 
  1. Ako nije otvoren prozor WINDOWS EXPLORER otvoriti ga, a ako jeste promjeniti aktivnu aplikaciju.
  2. Izabrati folder na kojem će se kreirati folder /test/.
  3. Kreirati folder /test/.
  4. Izabrati folder /test/ da bi se kreirali ostali podfolderi.
  5. Kreirati podfolder /test1/.
  6. Kreirati podfolder /test2/.
  7. Kreirati podfolder /test3/.
  8. Kraj.

WINDOWS EXPLORER     Index