WINDOWS EXPLORER
CREATE NEW FOLDER - Kreiranje novog foldera sekundarnom tipkom miša

Kreiranje novog foldera iz WINDOWS EXPLORER-a se izvodi izborom foldera na kojem se kreira podfolder. Klik na prazan prostor u folder listi, otvara se meni prečice SHORTCUT meni izabrati opciju NEW, pa podopciju FOLDER i otkuca ime foldera.
 
Postupak kreiranja novog foldera sekundarnom tipkom miša:
  1. Ako nije otvoren prozor WINDOWS EXPLORER otvoriti ga, a ako jeste promjeniti aktivnu aplikaciju.
  2. Klik sekundarne tipke miša na prazan prostor u folder listi.
  3. Otvara se meni prečice /SHORTCUT meni/.
  4. NEW opcija.
  5. FOLDER opcija.
  6. Otkucati ime novog foldera (npr. test) preko teksta NEW FOLDER.
  7. Klik u prazan prostor za potvrdu ili pritisnuti tipku Enter.
  8. Kraj.

WINDOWS EXPLORER     Index