WINDOWS EXPLORER
RENAME FOLDER - Promjena imena foldera iz FILE menija

Ime foldera se mijenja opcijom RENAME iz FILE menija.
 
Postupak promjene imena foldera:
  1. Ako nije otvoren prozor WINDOWS EXPLORER otvoriti ga, a ako jeste neka bude aktivna aplikacija.
  2. Izabrati folder čije ime se mijenja (npr test).
  3. FILE meni otovriti.
  4. RENAME opcija.
  5. Upis novo ime foldera (TEST 1).
  6. Pritisnuti tipku Enter za potvrdu.
  7. Kraj.

WINDOWS EXPLORER     Index