WINDOWS EXPLORER
SORT
Načini sortiranog prikaza foldera i fajlova u desnom dijelu prozora

Redoslijed ispisa foldera i fajlova je moguće urediti - izabrati u VIEW meniju u opciji ARRANGE ICON BY.
Načini uređenja ispisa su:
- NAME (ime).
- SIZE (veća fajlova).
- TYPE (vrsta fajlova).
- DATE MODIFIED (datum i vrijeme zadnje promjene).
 
Postupak izbora uređenja ispisa fajlova i foldera u folder listi VIEW meni ARRANGE ICON BY:
 1. Ako nije otvoren prozor WINDOWS EXPLORER otvoriti ga, a ako jeste promjeniti aktivnu aplikaciju.
 2. VIEW meni
 3. ARRANGE ICONS BY opcija.
 4. Načini uređenja ispisa su:
  - NAME (ime).
  - SIZE (veća fajlova).
  - TYPE (vrsta fajlova).
  - DATE MODIFIED (datum i vrijeme zadnje promjene).
 5. Kraj.

WINDOWS EXPLORER     Index