WINDOWS EXPLORER
SORT
Načini sortiranog prikaza foldera i fajlova u desnom dijelu prozora

Radi lakšeg rada korisnik može izvesti sortiranje klikom na dugme parametara u desnom dijelu WINDOWS EXPLORER prozora.
Dugmad sortiranja SORT BUTTON su:
- NAME (ime).
- SIZE (veća fajlova).
- TYPE (vrsta fajlova).
-
DATE MODIFIED (datum i vrijeme zadnje promjene).

Redoslijed može biti:
- rastući, (A-Z 0-9)
- opadajući, (Z-A 9-0).
 
Postupak izbora sortiranja ispisa fajlova i foldera u folder listi SORT dugme:
 1. Ako nije otvoren prozor WINDOWS EXPLORER otvoriti ga, a ako jeste promjeniti aktivnu aplikaciju.
 2. Dugmad sortiranja SORT BUTTON su:
  - NAME (ime).
  - SIZE (veća fajlova).
  - TYPE (vrsta fajlova).
  - DATE MODIFIED (datum i vrijeme zadnje promjene).
 3. Kraj.

WINDOWS EXPLORER     Index