WORDPAD
FONT - Izbor boje fonta

Izbor boje fonta /FONT COLOR / je značajan kod kolor monitora i kolor štampača.
Postupak izbora boje fonta:
1. Otkucati tekst.
2. Označiti tekst kojem se mijenja boja.
3. Kliknuti na dugme boja /COLOR/
4. Otvara se padajuća lista boja:
- Pomjeriti svjetleći kursor na željenu boju
- Kliknuti na boju

N a p o m e n a: Pomjeranje svjetlećeg pokazivača u padajućoj listi izvodi se pomjeranjem miša ili strelicama sa tastature

WORDPAD     Index