WORDPAD SAVE AS
na novom folderu

Postupak snimanja fajla pod novim imenom na novom folderu:
1. FILE dugme
2. SAVE AS opcija
3. SAVE IN padajuća lista
4. LOCAL DISK C:
Ako nema foldera može se kreirati i iz SAVE AS prozora
5. CREATE NEW FOLDER dugme
6. Click u NEW FOLDER
7. Upis novog imena foldera /TEST/
8. Upis imena fajla FILE NAME
 

WORDPAD     Index