ACCESS 2003 -RADNO OKRUŽENJE

LINIJA MENIJA-je osnovni elemenat prozora i ona je karakteristična za sve najpoznatije programe koji rade pod operativnim sistemom Windows.


PALETE ALATA-Sadrži sve glavne alate koji se najčešće koriste i bez kojih ne možemo raditi.
Radni prozor DATABASE-ima svoje alate za rad sa objektima,odnosno tastere:
Open-otvori
Design-projektuj
New-novi
Delete-poništi,obriši i
tasteri za uređivanje prikaza objekata.
Ovaj prozor nam omogućuje da izaberemo način na koji ćemo kreirati tabelu.A to možemo izvesti pomoću jedne od tri opcije ponuđene u prozoru.
                                        OBJEKTI(OBJECTS)radnog prozora Database:
Tables-Tabele
Queries-Upiti
Forms-Obrasci
Reports-Izvještaji
Pages-Stranice za pristup podacima
Macros-Makroi
Modules-Moduli
Svaki od ovih elemenata ima posebnu funkciju u radu sa bazama podataka.

«-nazad