OBJEKTI ACCESS-a

Tabele (Tables) prikazuju informacije (kao što su imena i brojevi telefona) u redovima i kolonama. Tabele su osnovna a ujedno i najvažnija komponenta uopšte Accessa jer se u njima nalaze svi podaci sadržani u bazi podataka. To je skup podataka o jednoj određenoj temi kao što su kupci ili narudžbe.
Za bolju organizaciju i preglednost podataka poželjno je imati više tabela.Tabela se sastoji iz polja (eng. columns, fields) i redova (records).
Obrasci (Forms) prikazuju informacije iz baze podataka u privlačnom i jednostavnom prozoru koji podsjeća na papirni obrazac.Trebamo napraviti obrasce da bi podatke iz tabela i upita mogli pregledati grafički i da bi mogli pregledavati povezane podatke iz više tabela. Obrazac je komponenta baze podataka čija je funkcija interakcija sa korisnikom. Korisnik ne vidi tabele već obrasce.
Izvještaji (Reports) vam omogućuju da lijepo štampate informacije iz baze podataka. 
Izvještaje koristimo kada želimo neku grupu podataka pripremiti za štampanje na papir. U osnovi izvještaj se ne razlikuje mnogo od obrasca, jedino što u izvještaju možemo samo gledati podatke ali zbog toga možemo lakše dodavati slike, računati prosjeke itd.
Upit (Query) je komponenta baze podataka kojom se koristimo kada želimo naći i promijeniti određene podatke iz jedne ili više tabela. Njih možemo koristiti kao podlogu za izvještaje ili forme.
Makroi (Macros) su prečice koje možete da koristite kako biste ubrzali rad sa Accessom. 
Moduli (Modules) sadrže komande za automatizaciju baze podataka, tako da mogu da je koriste i drugi.
Pages je objekat pomoću koga se ostvaruje veza između baze i Internet Explorera.
O izvještajima, modulima i makroima morate da znate više samo kad hoćete da se petljate sa bazom podataka.

«-nazad