PAGES Web stranica  (Pages) - s verzijom Access 2003 dolaze i  objekti Pages koji omogućuju da se za unos i pregled stranica kreiraju web stranice koje se mogu pokretati i koristiti kroz  Internet Explorer kao klasična web stranica bez potrebe za Access-om. To je izuzetno pogodno za Intranet (velike kompanije s razvijenom lokalnom mrežom).
 Spona između baze i Internet Explorera je izvedena pomoću Data Access Strana. Za razliku od Accessa 97, gde se pogled na podatke iz baze može izvesti eksportovanjem podataka u HTML kod, Data Access strane u Accessu 2003 predstavljaju dinamičku vezu između baze i HTML koda. U razvijenoj aplikaciji kojoj se pristupa preko Internet Explorera možete pristupati podacima u tabelama MDB baze, mijenjati ih ili pregledati. Za intranet okruženje je vama na volji da li ćete bazi pristupati kroz front-end dio aplikacije ili preko Data Access strana i Internet Explorera.

«-nazad