RELACIONI MODEL BAZE PODATAKA

 

Relacioni model podataka teorijski je razradio britanski matematičar Codd E.F.Ovaj model ispisuje isključivo logičke aspekte podataka,odnosno relacije koje postoje među različitim podacima i ne bavi se problemom fizičkog smještaja podataka u memoriju računara.
Osnovni pojmovi relacionog modela koje je Codd preuzeo iz matematičke teorije skupova su:
Domen;
Relacija i
Atribut. 
Domen
se definiše nabrajajući vrijednosti koje ulaze u sastav domena.
Npr. Naziv dana u sedmici={ponedjeljak,utorak,srijeda,četvrtak,petak,subota,nedelja}
Relacija je imenovani podskup Kartezijevog proizvoda dva ili više domena.
Neka su definisana dva domena.
1. Ime_prezime_studenta={Petar Petrović,Dragana Draganović}
2. Naziv predmeta={Matematika,Fizika,Biologija}
Kombinacije vrijednosti domena nazivaju se n-torke.Prema tome,relacija je skup n-torki.

IME_PREZIME_UČENIKA

NAZIV_PREDMETA

Petar Petrović Matematika
Petar Petrović Fizika
Petar Petrović Biologija
Dragana Draganović Matematika
Dragana Draganović Fizika 
Dragana Draganović Biologija

                                Tabela 1.  Relacija  UČENIK_PREDMET

Relaciona tabela se još naziva i relaciona šema,a nju karakterišu sljedeća svojstva:
U relacionoj šemi može postojati samo jedan tip slogova,odnosno n-torki;
Svaki red,odnosno slog ili n-torka uključuje tačno određen broj pola podataka,tj. atributa i svaki od njih je eksplicitno imenovan;
Relaciona šema ne sadrži dva jednaka naziva atributa,odnosno relacija ne sadrži dvije jednake kolone;
Redosljed kolkona,odnosno atributa je nebitan;
Redosljed n-torki je nebitan i
Nove se tabele mogu stvarati povezivanjem preko vrijednosti polja podataka iz istog domena iz dvije postojeće tabele.

Skup operacija koje se provode na relacijama, odnosno tabelama naziva se relacionom algebrom. Najčešće koristene operacije relacione algebre nad podacima su sljedeći:

Operacija selekcije (Selection);
Operacija projekcije (Projection) i
Operacija spajanja (Join)
 
«-nazad