OPCIJA QUERIES (UPITI)
  
    IZRADA UPITA
   
KORIŠĆENJE UPITA
   
O UPITIMA U BAZI PODATAKA
    BRISANJE UPITA
   
U ČEMU JE RAZLIKA IZMEĐU UPITA I KOMANDE FIND?

                                                                                                      «-nazad