UVOD U ACCESS 2003

 

    Uopsteno možemo reći da se Access koristi za kreiranje i upravljanje bazama podataka.
Ako bi željeli da definišemo bazu podataka možemo istaći da je to kolekcija,velika količina
podataka sumirana na jednom mjestu,a odnosi se na neki subjekat,pojavu,namjenu,kao što
je vođenje magacina,poslovanje video kluba,biblioteke i sl.
Prednost Access-a 2003 je u tome što može da izvozi tabele ili upite,kao i da poveže tabele
sa Share Point listama.Po prvi put u istoriji Access-a nema nove verzije baze podataka;
slično Access-u 2002,korisnici verzije 2003 koriste podrazumijevani format datoteke 2000.
Access 2003 vam dopušta da izvezete sve ili izabrane zapise iz neke tabele i da uključite
zapise iz tabela koje su sa njom u relaciji,kao ugnježdene elemente(elemente potomke).
      U ovoj elektronskoj knjizi pokušaćemo vam na što bolji način prezentovati ACCESS 2003
i uopšteno mogućnosti Access-a. Animacije koje prate svaki korak rada u Access-u,će vam
pomoći da što bolje savladate rad u ovom programu.Pored animacija ovdje se nalaze i objašnjenja
 u vidu teksta.
Nadamo se da će vam ova elektronska knjiga omogućiti da lakše naučite ovaj program.
  
«-nazad