FORMATI PODATAKA

Field Size-
najveći mogući broj znakova koje korisnik može unijeti u polje (može se dodijeliti samo polju Text).

Format-
padajući popis dostupnih formata za određenu vrstu polja. Takođe, možete stvoriti i korisničke formate.
Decimal Places-
za polja broja možete podesiti broj decimalnih mjesta koja će se prikazati.
Default Value-ako će polje najčešće sadržavati određenu vrijednost (na primjer, za sve zaposlene isti pozivni broj grada), unestite vrijednost uz ovu opciju i uštedite na vremenu.Vrijednost unešena uz pomoć ove opcije, uvijek se prikazuje u novom slogu i možete je izbrisati i utipkati novu vrijednost kada ona ne odgovara sadržaju.
Required-odaberite Yes ili No kako biste Accessu rekli kada ovo polje može ostati prazno kod unošenja novog sloga

Validation Rule
definisanje pravila koja moraju zadovoljiti podaci da bi bili unjeti u polje. Npr. cijena proizvoda ne smije biti nula: cijena > 0

Validation Text
upozorenje koje se ispisuje ako pri unosu podataka narušimo Validation Rule.
Caption
naslov polja u prikazu sadržaja tabele (podrazumijevano je jednak imenu polja) InputMask – kreiranje maske za unos podataka; masku za unos kreiramo tako da kliknemo u područje za upis InputMask svojstva, pri čemu se uz desni rub područja pojavi gumb Builder-a. Builder će se pojavljivati na više mjesta u Access-u, a on nam olakšava kreiranje potrebnog izraza pokretanjem čarobnjaka ili otvaranjem dijaloga Expression Builder. U ovom slučaju Builder pokreće čarobnjaka za kreiranje InputMask svojstva. (npr. maska za unos datuma u koji prikazuje datum u obliku 15-sep-98, mogla bi izgledati ovako: __-___-__.  
Indexed – omogućuju definisanje indexa na polje (No duplicates index osigurava jedinstvenost podataka u polju, a Duplicates OK dozvoljava duplikate vrijednosti u polju).        
 

Tip podataka polja u tabeli može da bude:

- TEXT - smješta se tekst, kombinacija slova i brojeva do 255 karaktera
- MEMO - tekst do 65536 karaktera
- NUMBER - numerički podatak koji može da se upotrijebi za izračunavanje
- DATA/TIME - podatak u formatu za datum ili vrijeme
- CURRENCY - novčani podatak, može se upotrijebiti za izračunavanje
- AUTO NUMBER - smješta se uzastopni broj za svaki podatak
- YES/NO - smještaju se dvije vrijednosti kao što su Yes/No, True/Folse, On/Of
- OLE OBJECT - smješta se objekt koji se kreira u drugoj aplikaciji (Excel, Word...)
- HYPERLINK - smješta se link neke Web strane, e-mail adresa isl.
- LOOKUP WIZARD - čarobnjak za pretraživnje  

«-nazad