INDEXI

Index-i su onaj dio mašinerije RDBMS-a koji ubrzavaju sortiranje i pretraživanje podataka u velikim tabelama kreirajući nama korisnicima nevidljive index tabele. Da li je neko polje indeksirano ili ne, određujemo u Field Properties pojedinog polja u Design View-u tabele (vidi sliku). Indexi su ti koji dopuštaju ili zabranjuju duplikate u pojedinom polju (vidi sliku):

Indexe je moguće urediti i na nivou čitave tabele View/Indexes gdje još određujemo smjer sortiranja indeksiranih polja (rastući ili padajući sort). Svako polje s ključem (primarni ključ ili dio složenog ključa) je automatski indeksirano.

«-nazad