KREIRANJE BAZE PODATAKA

Da bismo kreirali bazu podataka moramo prvo pokrenuti MS Access, što radimo tako da dva puta kliknemo na ikonu MS Accessa na Desktopu ili u Start meniju u folderu Programs. To pokreće dialog box gdje biramo šta želimo raditi. Možemo stvoriti novu bazu ili otvoriti postojeću.
Imenujemo bazu i spremamo je na željeno mjesto na našem hard disku. I sada smo spremni kreirati bazu podataka. Kombinovanjem komponenti MS Accessa i njihovim povezivanjem nastaje baza podataka. Ako su komponente u boljim međusobnim odnosima i ako su bolje i preglednije napravljene onda je baza podataka korisnija.Pri pokretanju Access-a, u Access-ovom se prozoru otvara dijalog
Microsoft Access koji omogućuje kreiranje nove prazne baze podataka (Blank database), kreiranje nove baze podataka pomoću Database Wizard ili otvaranje postojeće baze. Ako kreiramo novu bazu podataka, Access će prvo kreirati datoteku baze podataka na disku (naravno, pitaće nas za ime pod kojim želimo snimiti bazu), a tek potom je moguće raditi s novom bazom.Nakon što smo otvorili postojeću ili kreirali novu bazu podataka, u Accessovom prozoru se otvara Database prozor, koji sadrži šest kartica – svaka od njih služi za upravljanje jednim od objekata Access baze podataka.

O  bazi podataka razmišljajte kao o kancelarijskom ormaru za čuvanje samo jedne vrste podataka, recimo podataka o porezima ili poslovima. Kada želite da napravite novu datoteku baze podataka, Access vam pruža dva načina da to uradite.

Možete cijelu bazu podataka da napravite iz početka, zadajući polja (kao sto su ime, prezime, broj telefona, datum rođenja i tako dalje) koja opisuju vrstu informacija koje želite da čuvate.
Možete da pozovete čarobnjaka Access Database koji će vas provesti kroz proces pravljenja baze podataka.

Korišćenje čarobnjaka Access Database je lakši put za pravljenje baze podataka. Ne zaboravite da bazu podataka koju ste napravili pomoću čarobnjaka uijvek možete da izmjenite i prilagodite. Ostavite ručno pravljenje baza podataka onima koji imaju višak slobodnog vremena.

Da biste pomoću Database Wizarda napravili novu bazu podataka, uradite sljedeće

Postupak:
 1. Access database wizards,pages, and projects (OPTION BOX);
 2. OK dugme;
 3. DATA BASE TAB;
 4. Asset Tracking uzorak;
 5. OK dugme;
 6. Izbor foldera i imena fajla;
 7. Create dugme;
 8. Next
 9. Next;
 10. napišemo naziv baze;
 11. Next;
 12. Finish;
 13. Kraj.

«-nazad