MAKROI (Macros)

 Makroi (Macros) - automatsko ponavljanje čestih radnji. Macros naredba je imenovani redosljed naredbi kojom je poželjno zamijeniti svako ponavljanje neke operacije koja se veoma često obavlja.Makro automatizmom se prenosi zadatak ili čitav niz zadataka Microsoft Access-u,koji će temeljem njih obaviti jednu ili čitav niz operacija,kao što su otvaranje jedne ili više tabela,odgovarajuće i tačno određene forme,izvještaja ili obaviti ispisivanje odgovarajućih poruka na ekranu monitora.Ta automatizacija osigurava efikasnost i tačnost obavljanja operacija sa podacima iz baze podataka uvijek na isti način.
Makroi i VBA predstavljaju dva načina za programiranje baze podataka pisanjem programa. Često se javlja potreba za formiranjem funkcija koje ne postoje u Accessu, ili se grupe funkcija moraju vezati u jedan sklop, te se za razvijanje i automatizovanje baze podataka mora pristupiti pisanju programa. Makroima se iz konačnog skupa funkcija i naredbi automatizuje rad baze; međutim, njihovo korišćenje se u novijim aplikacijama izbjegava, jer se puna sloboda i funkcionalnost ostvaruju tek u VBA. 
Makroi, zapravo, postoje isključivo zbog kompatibilnosti sa prethodnim verzijama Accessa.

«-nazad