POJMOVI

Primarni ključ (PRIMARY KEY) je ključno polje tabele kojim se kontroliše način na koji se informacije povezuju sa drugim tabelama.Primarni ključ na jedinstven način definiše zapis.
Formati i tipovi podataka
Značenja područja na QBE mreži
Index-i su onaj dio mašinerije RDBMS-a koji ubrzavaju sortiranje i pretraživanje podataka u velikim tabelama kreirajući nama korisnicima nevidljive index tabele.
Relacija je jednoznačno oređena ključem relacije.
SQL(Structured Query Language )

«-nazad