PRIMJERI


1.Treba da napravite bazu podataka DVD kolekcija,a da biste to učinili treba da pratite sljedeće korake(klikom na sličicu pored pitanja možete pogledati odgovore i uputstva):
    1) kreiramo tabele koje su nam predstavljene


kliknite na sličicu da biste vidjeli kako da kreirate tabelu
    
   2) povežemo tabele

   3) popunimo tabele podacima
   4) izradimo upite 
   5) izradimo obrasce,a upute za izradu vidimo na sličici
   6) izradimo izvještaje
    

2.Objasnite koje ste tipove podataka koristili dok ste pravili tabele!

3.Šta je referencijalni integritet?

4.Kako se polje dodaje u tabelu?


5.Kako se polje briše iz tabele?

6.Kako se polje premiješta u tabeli?

7.Na bazi podataka DVD kolekcija objasni sljedeće:
                                                   Promjenu širine kolone 
                                                   Promjena visine reda
                                                   Zamrzavanje
                                                   Sakrivanje
                                                   Pronalaženje
                                                   Sortiranje (Ascending)
                                                   Sortiranje (Descending)
                                                   Filtriranje (form)
                                                   Filtriranje (remove)
                                                   Filtriranje (selection)

«-nazad